Töltjük rögvest!
 
 
  Válassz jegyeket
  Add meg az adataid
  Fizess online

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK & ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT

Utolsó frissítés / Hatályos: 2016. december 8-tól - Az alábbi ÁSZF letöltéséhez kattints IDE.

I. Általános rendelkezések

1. A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) határozza meg a jelen ÁSZF 1. mellékletében megjelölt társaságok (a továbbiakban: Szolgáltató és Közvetítő) valamint az internetes rendszerét használó természetes személy (a továbbiakban: Vásárló, a továbbiakban együtt, mint Szerződő Felek) között belépőjegyek megvásárlására vonatkozó szolgáltatás igénybevételének feltételeit, valamint a Szolgáltató és a Vásárló között keletkező jogokat és kötelezettségeket.

2. A Szolgáltató online internetes rendszert (a továbbiakban: Rendszer) üzemeltet különböző színházi/koncert eseményekre (a továbbiakban: Rendezvény) szóló belépőjegyek (a továbbiakban: Belépőjegyek) megvásárlásának elősegítésére, melyhez a hozzáférést a Közvetítő biztosítja. A Szolgáltató a Vásárlók részére a Rendszerében fellistázott Rendezvények Belépőjegyeinek megvásárlását biztosítja (a továbbiakban: Szolgáltatás).

3. A Belépőjegy megvásárlásán túlmenő szolgáltatás, vagyis a Rendezvény tényleges lebonyolítása tekintetében a Vásárló a Rendezvény szervezőjével (a továbbiakban: Rendezvényszervező) kerül szolgáltatási jogviszonyba. A Szolgáltató a Rendezvény szervezésében és lebonyolításában nem vesz részt, tevékenysége és felelőssége kizárólag a Belépőjegyek értékesítésére korlátozódik. A Szolgáltató és a Rendezvényszervező által nyújtott szolgáltatások – és az értük való felelősség – tehát elkülönülnek. A Rendezvény a meghirdetettnek megfelelő lebonyolítása a Rendezvényszervező kötelezettsége. A Szolgáltató nem vállal semmilyen felelősséget a megvásárolt Belépőjeggyel látogatott Rendezvényen fellépő művészek, sportolók, más előadók szereplése, illetve előadás minősége, lebonyolítása, megvalósulása vagy elmaradása kapcsán. A Belépőjegy ennek megfelelően egy szerződés a Rendezvényszervező és a Vásárló között, amelyben a Rendezvényszervező vállalja a Rendezvény lebonyolítását a Vásárló pedig megfizeti a Belépőjegy ellenértékét.

4. A Szolgáltató nem értékesít olyan terméket, amelyhez engedély szükséges és ezáltal engedélyköteles.

5. A weboldalon 16. életévét be nem töltött természetes személy nem vásárolhat. A Vásárló a „Fizetés” gomb megnyomásával fogadja el a Szolgáltatásra vonatkozó szerződés feltételeit, egyben jelen ÁSZF rendelkezéseit. A szerződés létrejöttével a Vásárló kijelenti, hogy a jelen ÁSZF-ben foglalt feltételeket - így különösen az ÁSZF II. pontjában foglalt tájékoztatást - megismerte és magára nézve kötelezőnek elfogadta, továbbá a Szolgáltatás igénybe vételéhez szükséges adatai kezeléséhez az ÁSZF-ben valamint az Adatkezelési Szabályzatban meghatározott körben hozzájárult.

6. A létrejött szerződés nem minősül írásbeli szerződésnek, így az iktatott formában nem hozzáférhető. A szerződés létrejöttét az elektronikusan elmentett vásárlási adatok igazolják, amelyeket a Szolgáltató a számvitelre és adózásra vonatkozó jogszabályokban meghatározott határideig őriz.

7. A felek közötti szerződés magyar nyelven jön létre.
8. A Szolgáltató tájékoztatja Vásárlót és Vásárló kifejezetten tudomásul veszi, hogy a Szolgáltató jogosult az ÁSZF-et egyoldalúan módosítani. Az ÁSZF módosításának esetén a Szolgáltató a Vásárlót a változások www.maesteszinhaz.hu illetve www.jegy.hu oldalon történő közzététele útján értesíti, a módosítás hatályba lépését megelőzően legalább nyolc (8) nappal.

II. A 45/2014. (II. 26) Korm. rendelet 11. §-a szerinti, a távollévők között kötött szerződésekre vonatkozóan a szerződéskötést megelőző tájékoztatás


1. A Szolgáltató tájékoztatja a Vásárlót az alábbi adatokról. Kérjük kedves Vásárlóinkat, hogy a jegyvásárlás (vagy esetlegesen egyéb termék vásárlása) előtt ezeket az adatokat tanulmányozzák át, és kizárólag ennek ismeretében vásároljanak (a jogszabály szóhasználatával: "kössenek szerződést")!

a) A szolgáltatás, vagyis a Rendezvény lényeges tulajdonságai megtalálhatók a Rendezvény adatlapján. Az adatlapon teljes körű tájékoztatás található az éppen elérhető jegyekről és azok áráról, bruttó formában, amely tartalmazza az esetenként fizetendő ÁFÁt, utalással a törvényes magyar fizetőeszközre, "Ft" formátumban. A Szolgáltató nem árusít olyan termékeket, amelyekre az egységár feltüntetését a jogszabályok megkövetelnék (többféle kiszerelésben kapható vagy több darabos termékek). A Szolgáltató weblapján a Vásárló regisztráció nélkül megtekinthet minden adatot, illetve a Vásárlását is lefolytathatja regisztráció nélkül.

b) A szolgáltató neve az I. pontban található.

c) A vállalkozás székhelye, postai címe, telefonszáma, telefaxszáma, elektronikus levelezési címe az I. pontban található. Jegyértékesítés esetén a Szolgáltató a Rendezvény szervezőjének nevében jár el. A Rendezvényszervező neve és postai címe az esemény illetve rendezvény leírásánál megtalálható. A Rendezvényszervező neve és más azonosítási adatai a Belépőjegy elülső oldalán is szerepelnek.

d) A Szolgáltató üzleti tevékenységének helye az I. pontban megjelölt Székhely. A fogyasztó a panaszait a Szolgáltató I. pontban megjelölt bármely elérhetőségére címezheti.

e) A szerződés szerinti termékért illetve szolgáltatásért járó ellenszolgáltatás adóval megnövelt teljes összegét a vásárlási felület ún. "kosár" oldala tartalmazza, megjelölve a bruttó jegyárakat és a kezelési költséget. Az itt feltüntetett bruttó árakon felül a fogyasztónak további költsége nem merülhet fel.

f) A Szolgáltató határozatlan időre szóló vagy átalánydíjas szerződést nem alkalmaz. Az ellenszolgáltatás összege az adott vásárlásra vonatkozó valamennyi költséget tartalmazza.

g) A vásárlás lebonyolítására szolgáló eszköz (mobiltelefon, telefon, internetkapcsolattal rendelkező számítógép, tablet stb.) internet-, mobil- vagy más elektronikus kapcsolatának, esetlegesen a speciális fizetési mód (pl. mobilfizetés) ellenértékeként a Vásárló egyéni előfizetői vagy más szerződése alapján a telekommunikációs szolgáltatója díjat számíthat fel. A Szolgáltató maga azonban emelt díjas szolgáltatást nem alkalmaz.

h) A feltüntetett árak az ellenszolgáltatás adóval megnövelt teljes összegét tartalmazzák magyar forintban kifejezve, bruttó árak, az ÁFA összegét magukban foglalják. A szolgáltatás jellegéből adódóan egységár feltüntetésére nincs mód. Ha a Rendszer igénybevételéért a Vásárlónak kezelési költséget kell fizetnie, akkor azt a vásárlás folyamata során a Rendszer pontosan feltünteti. A kezelési költség a Szolgáltató és a Közvetítő szolgáltatásának díja, nem a bankkártya vagy más fizetési mód használata miatt számított összeg. Az ellenszolgáltatás teljes összege valamennyi költséget tartalmazza. A fizetés és az elektronikus jegy kézbesítése a Vásárló által megadott e-mail postafiókba gyakorlatilag valós időben, azonnal megtörténik. Az e-ticket kiszállítására nincs mód, azt a Szolgáltató elektronikusan kézbesíti. A szolgáltatás teljesítése automatikus, a teljesítési határidő azonnali. A panaszkezelésre vonatkozó szabályokat a jelen dokumentum XI. pontja tartalmazza.

i) A fogyasztót megillető elállási és felmondási jog gyakorlásának határidejéről és egyéb feltételeiről szóló információkat a jelen dokumentum VII. pontja tartalmazza.

k) A Szolgáltató olyan tranzakciókat nem bonyolít, amely során a fogyasztót megillető elállási és felmondási jog gyakorlása miatt a fogyasztó köteles lenne megtéríteni a Szolgáltató ésszerű költségeit.

l) A Vásárló a 45/2014. (II.26.) Kormányrendelet 29. §. (1) l) bekezdése alapján az elállási jogát illetve felmondási jogát nem gyakorolhatja, ha a Rendezvényre szóló Belépőjegy egy adott időpontra (adott napra, határnapra) szól. A fogyasztót megillető elállási és felmondási jog gyakorlásának további feltételeiről szóló információkat a jelen dokumentum VII. pontja tartalmazza.

m) A Szolgáltató minden munkanapon 9-től 20 óráig telefonos ügyfélszolgálatot működtet, amely készséggel áll a Vásárlók rendelkezésére a +36-1-266-0000 telefonszámon, illetve az interticket@interticket.hu e-mail címen.

A 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet, illetve melléklete értelmében a Szolgáltató által értékesített termékkörre jótállási kötelezettség nem vonatkozik.

n) A Szolgáltató a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló törvény szerinti magatartási kódexnek nem aláírója és annak nem vetette alá magát.

o) A Szolgáltató és a Vásárló közötti szerződés határozott időre jön létre, időtartama Belépőjegy vásárlása esetén a Rendezvény időpontjáig, más esetekben a termék átvételéig tart.

p) A szerződés határozatlan időtartamú szerződéssé nem alakul át.

q) A vásárlási folyamat során a Vásárlónak az ellenérték megfizetésén túlmenő kötelezettségei nincsenek.

r) Szolgáltató részére letétet vagy egyéb pénzügyi biztosítékot a Vásárló nem nyújt.

s) A digitális adattartalom működése, műszaki védelmi intézkedések: A Szolgáltató rendszerében lévő adatokat szolgáltató szerverek elérhetősége évi 99,9% feletti. A Szolgáltató az adattartalmat RAID technológiával több merevlemezen tárolja a szervereken. Ha bármelyik merevlemez megsérül, a rendszer működőképes marad a megmaradt merevlemezekkel is. Rendszeresen mentés készül a teljes adattartalomról, így probléma esetén az eredeti adattartalom visszaállítható.

t) A digitális adattartalom hardverrel és szoftverrel való együttműködési képessége: A Szolgáltató a rendszerében lévő adatokat MSSQL és MySQL adatbázisban tárolja. Az érzékeny adatok megfelelő erősségű titkosítással vannak tárolva, kódolásukhoz processzorba épített hardveres támogatást használnak.

u) A fogyasztóvédelmi közigazgatási hatósági ügyekben első fokon megyei illetékességgel a fővárosi és megyei kormányhivatalok fogyasztóvédelmi felügyelőségei, másodfokon országos illetékességgel a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság jár el. Az illetékes felügyelőségek listáját a következőkép érheti el: http://www.nfh.hu/data/cms114492/megyei_elerhetosegek_131001.pdf. Az illetékességet megalapozza a fogyasztó lakóhelye, a vállalkozás székhelye, telephelye, valamint a jogsértés elkövetésének helye is. A kérelem bármely illetékes felügyelőségnél benyújtható.

v) A békéltető testület hatáskörébe tartozik a fogyasztó és a vállalkozás közötti, a termék minőségével, biztonságosságával, a termékfelelősségi szabályok alkalmazásával, a szolgáltatás minőségével, továbbá a felek közötti szerződés megkötésével és teljesítésével kapcsolatos vitás ügy (fogyasztói jogvita) bírósági eljáráson kívüli rendezése. E célból a békéltető testület megkísérli a felek közötti egyezség létrehozását, ennek eredménytelensége esetén pedig az ügyben döntést hoz a fogyasztói jogok egyszerű, gyors, hatékony és költségkímélő érvényesítésének biztosítása érdekében. A békéltető testület a fogyasztó vagy a vállalkozás kérésére tanácsot ad a fogyasztót megillető jogokkal és a fogyasztót terhelő kötelezettségekkel kapcsolatban. A békéltető testület a megyei (fővárosi) kereskedelmi és iparkamarák mellett működő független testület. A Szolgáltató székhelye szerint illetékes békéltető testület neve: Budapesti Békéltető Testület, székhelye: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99. III. em. 310., levelezési cím: 1253 Budapest, Pf.: 10.III. A Vásárló adatai


1. Alapfogalmak:
Fogalmak Törvény szerinti magyarázat maesteszinhaz.hu vonatkozásában
Személyes adat Az érintettel kapcsolatba hozható adat – különösen az érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret –, valamint az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés. Érintett neve, e-mail címe, postai címe, telefonszámai és egyéb internetes elérhetőségei.
Vásárló Bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy – közvetlenül vagy közvetve – azonosítható természetes személy. A maesteszinhaz.hu oldal felhasználója, azaz a jegyvásárló.
Adatkezelő Az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az általa megbízott adatfeldolgozóval végrehajtatja. Közvetítő:
Ma este Színház Kft. (Székhelye: 1138 Budapest, Faludi utca 3.)
Szolgáltató:
InterTicket Kft. (Székhelye: 1146 Budapest, Hungária Krt. 179-187.)
Adatfeldolgozó Az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely az adatkezelővel kötött szerződése alapján – beleértve a jogszabály rendelkezése alapján történő szerződéskötést is – adatok feldolgozását végzi. Közvetítő:
Ma este Színház Kft. (Székhelye: 1138 Budapest, Faludi utca 3.)
Szolgáltató:
InterTicket Kft. (Székhelye: 1146 Budapest, Hungária Krt. 179-187.)
Hatóság 2011. évi CXII. törvényben meghatározott Nemzeti Adatvédelmi és Információ szabadság Hatóság. 2011. évi CXII. törvényben meghatározott Nemzeti Adatvédelmi és Információ szabadság Hatóság


2. A Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy a Vásárló megrendelését indokolt esetben visszautasítsa, így különösen valótlan, vagy hiányos adatok megadása, illetve a Rendszerrel, vagy a Belépőjegyekkel történő bármilyen visszaélés esetén.

3. A Vásárló kijelenti, hogy adatai a valóságnak megfelelően kerültek megadásra a Rendszerben. Szolgáltató a neki megadott Személyes adatokat nem ellenőrzi. A megadott adatok megfelelőségéért kizárólag az azt megadó személy felel. A Szolgáltató kizárja felelősségét a vásárlás során megadott téves, hibás vagy hamis adatok vagy e-mail cím megadásából eredő kárért. A Vásárló e-mail címének megadásakor egyben felelősséget vállal azért, hogy a megadott e-mail címről kizárólag ő vesz igénybe szolgáltatást. E felelősségvállalásra tekintettel egy megadott e-mail címen történt belépésekkel összefüggő mindennemű felelősség kizárólag azt a Vásárlót terheli, aki az e-mail címet regisztrálta. A Szolgáltató a Vásárló által megadott adatoknak megfelelően felel a teljesítésért és a számla kiállításáért. A Vásárlónak bármikor lehetősége van adatait ellenőrizni és módosítani. A Szolgáltató jogosult törölni a nyilvánvalóan hibás vagy hamis adatokat, továbbá kétség esetén jogosult Vásárló valódiságát ellenőrizni.

4. A maesteszinhaz.hu internetes oldalon található internetes tartalmak Vásárlóinak önkéntes, megfelelő tájékoztatáson alapuló nyilatkozata alapján kerül sor, amely nyilatkozat tartalmazza a Vásárlók kifejezett hozzájárulását ahhoz, hogy az oldal használata során közölt Személyes adataik felhasználásra kerüljenek. Az Adatkezelő a Vásárló adatait a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 2011. évi CXII. tv. 5 § (1) a) bekezdése alapján az érintett önkéntes hozzájárulása, illetve az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény szabályai szerint kezeli. Amennyiben a Szolgáltatás kapcsán jogvita merülhet fel, úgy a jogvita időtartamáig, illetve az igény elévüléséig tart az adatkezelés.

5. Amennyiben a Vásárló feliratkozik a Közvetítő hírlevelére, a Közvetítő saját döntése szerinti gyakorisággal hírlevelet küld neki. Az adatok ilyen célú felhasználását a Vásárló – leiratkozással – bármikor megtilthatja.

A Vásárló által megadott Személyes adatok kezelése tehát mindaddig fennmarad, amíg a Vásárló a szolgáltatásról - az adott Vásárlói névvel - ki nem iratkozik. A törlés időpontja a Vásárló kiiratkozásának (törlési igényének) beérkezésétől számított 10 munkanap. Jogellenes, megtévesztő Személyes adat használata esetén vagy a Vásárló által elkövetett bűncselekmény, illetve rendszer elleni támadás esetén az Adatkezelő jogosult a Vásárló regisztrációjának megszűnésével egyidejűleg adatait haladéktalanul törölni, ugyanakkor bűncselekmény gyanúja vagy polgári jogi felelősség gyanúja esetén jogosult a Személyes adatokat a lefolytatandó eljárás időtartamára őrizni is. A Vásárló által megadott Személyes adatok - abban az esetben is, ha a Vásárló a szolgáltatásról nem iratkozik le - addig kezelhetőek a Társaság, mint Adatkezelő részéről, amíg a Vásárló írásban nem kéri azok kezelésének megszüntetését.

6. A szolgáltatás igénybevételével a Vásárló hozzájárul ahhoz, hogy a Szolgáltató az adatokat továbbíthassa az adott rendezvény szervezőjének abból a célból, hogy a rendezvény szervezője a rendezvény elmaradásáról, időpontjának változásáról vagy a nézőt bármilyen szempontból érintő fontos körülményről közvetlenül és azonnali módon is tájékoztatást adhasson, illetve a jegyek visszaváltását vagy becserélését közvetlenül intézhesse.

A megadott Személyes adatokat az Adatkezelő a szolgáltatás nyújtástól eltérő célokra nem használhatja fel. Személyes adatok harmadik személynek vagy hatóságok számára történő kiadása - hacsak törvény ettől eltérően nem rendelkezik kötelező erővel - kizárólag a Vásárló előzetes hozzájárulása esetén lehetséges.

Adatkezelő semmilyen körülmények között nem gyűjt különleges adatokat, azaz olyan adatokat, amelyek faji eredetre, a nemzeti és etnikai kisebbséghez tartozásra, a politikai véleményre vagy pártállásra, a vallásos vagy más világnézeti meggyőződésre, az érdek-képviseleti szervezeti tagságra, az egészségi állapotra, a kóros szenvedélyre, a szexuális életre valamint büntetett előéletre vonatkoznak. Amennyiben az Adatkezelő tudomást szerez arról, hogy valamely érintett a 2011. évi CXII. törvény rendelkezései értelmében különleges adatként minősülő adatot helyezett el az adatbázisban, azt haladéktalanul törli, és jogosult az adott Felhasználó regisztrációját törölni.

7. A személyes adatokat kezelésével, tárolásával kapcsolatban a Szolgáltató és a Közvetítő az elvárható legnagyobb gondossággal jár el. Adatkezelő gondoskodik arról, hogy a kezelt adatokhoz illetéktelen személy ne férhessen hozzá, ne hozhassa nyilvánosságra, ne továbbíthassa, valamint azokat ne módosíthassa, törölhesse. Az elvárható legnagyobb gondosság ellenére megvalósuló kivédhetetlen támadások által okozott esetleges károkért azonban a Szolgáltatót felelősség nem terheli.

Személyes adataik kezeléséről a Vásárlók a Ma este Színház Kft-től, mint Adatkezelőtől bármikor írásban, az Adatkezelő címére küldött ajánlott vagy tértivevényes-ajánlott levélben, illetve a címre küldött e-mailben tájékoztatást kérhetnek. E-mailben küldött tájékoztatáskérést az Adatkezelő csak akkor tekint hitelesnek, ha azt a Vásárló regisztrált e-mail címéről küldik. A tájékoztatáskérés kiterjedhet a Vásárlónak az adatkezelő által kezelt adataira, azok forrására, az Adatkezelés céljára, jogalapjára, időtartamára, az esetleges adatfeldolgozók nevére és címére, az Adatkezeléssel összefüggő tevékenységekre, valamint a Személyes adatoknak továbbítása esetén arra, hogy kik és milyen célból kapták vagy kapják meg Vásárló adatait.
Az Adatkezeléssel kapcsolatos kérdésre Adatkezelő a kézhezvételtől számított legrövidebb időn, legfeljebb azonban 30 napon belül írásban köteles tájékoztatást adni. E-mail esetében a kézhezvétel időpontjának az elküldést követő első munkanapot kell tekinteni.

8. A Vásárló jogorvoslati lehetőségeit az Infotv., valamint az 1959. évi IV. tv. (Ptk.) alapján bíróság előtt gyakorolhatja, továbbá bármilyen személyes adattal kapcsolatos kérdésben kérheti a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság segítségét is (1125 Budapest Szilágyi Erzsébet fasor 22/C; postacím: 1530 Budapest, Pf. 5.).

Bármilyen Adatkezeléssel kapcsolatos kérdéssel, észrevétellel ezen túlmenően kereshetők az Adatkezelő munkatársai is a e-mail címen.

9. Jelen Szabályzat hatálya kiterjed az Adatkezelőre - beleértve annak valamennyi alkalmazottját -, és valamennyi olyan adatra, amelyet a tevékenysége során megszerzett és kezelt.

10. Az adatkezelés időtartama:

A Vásárló által megadott személyes adatok kezelése mindaddig fennmarad, amíg a Vásárló kifejezetten írásban nem kéri azok kezelésének megszüntetését. A törlés időpontja a Vásárló törlési igényének beérkezésétől számított 10 munkanap.

A jegyvásárlás során automatikusan, technikailag rögzítésre kerülő adatok a generálódásuktól számítva a rendszer működésének biztosítása szempontjából indokolt időtartamig kerülnek tárolásra a rendszerben. A Közvetítő biztosítja, hogy ezen automatikusan rögzített adatok egyéb személyes felhasználói adatokkal össze nem kapcsolhatók. Ha a Vásárló személyes adatainak kezeléséhez adott hozzájárulását megszüntette, úgy ezt követően a technikai adatokról az ő személye nem lesz beazonosítható.

11. Az adatok megismerésére a következő társaságok és személyek jogosultak betekinteni:

- Közvetítő összes dolgozója
- Szolgáltató összes dolgozója

Adatfeldolgozó

Micra-S Piackutató-, Marketing és Üzletviteli Tanácsadó Betéti Társaság (2161 Csomád, Liget u. 14., cégjegyzékszám: 15-06-085077, adószám: 25684304-2-15) Tevékenysége: adatfeldogozás, adatfrissítés, adattörlés

IV. Az internetes jegyvásárlás menete - Vásárlási tájékoztató

1. A szolgáltatás leírása és az internetes jegyvásárlás
A Ma este Színház! weboldalán az előadás napján, 50%-os jegyáron vásárolhatsz szinhazjegyet az InterTicket Kft. Számítógépes Jegyértékesítési Rendszerét használva. A végső ár az 50%-os jegyár és a kezelési költség összege (4. pont: Fizetés, a szolgáltatás díja). A kiválasztott előadás nézőterén kijelölheted a megvásárolni kívánt belépőjegyet, amelyet azonnal meg is vásárolhatsz bankkártyád segítségével.

2. Jegykiválasztás

Nézőteres kiválasztás
Azon előadások esetében, ahol a jegyek helyre szólnak a nézőtéren, megtekintheted és ki is választhatod a neked tetsző székekre megvásárolható (zöld színnel jelzett) jegyeket. Ha a nézőtéren a kurzort rávezeted a székre, megtekintheted az aktuális jegy, illetve székinformációkat a megnyíló szövegablakban. Ha az általad kiválasztott székekre kattintasz, azok színe pirosra változik, és a jegy a kosaradba kerül. A kosárba tétel után 20 perc áll rendelkezésedre, a 20 perc leteltéig további jegyeket tehetsz a kosárba. A nézőtéri rajzon a kosárba tett jegy kijelölése újabb kattintással megszüntethető.

Érkezési sorrendes jegyvásárlás
Amennyiben a nézőtér nem számozott ülésrendes - tehát az előadásra szóló jegyekkel érkezési sorrendben foglalhatod el helyedet. Az előadásokra a kívánt jegy-darabszám megadásával helyezhetsz el jegyeket kosaradban. A kosárba helyezhető jegyek száma maximum 10 db.

3. A kosár használata
A kosárban egymás alatt felsorolva látod a kiválasztott jegyeket. Látható a kiválasztott előadás címe, az előadóhely, az időpont, és a kiválasztott szék (illetve választott szektor, ha van). A részletes jegyinformáció mellett a jegy ára, a kezelési költség ára, és a kettő összege látható. A jegyek alatt látható a fizetendő végösszeg. Figyelmesen nézd át a kosarad, mielőtt a fizetés gombra kattintasz! A megvásárolt jegyeket sem cserélni sem visszaváltani nem tudjuk! Amennyiben egy jegyet törölni szeretnél a kosárból, kattints a jegy jobb oldalán lévő „Törlés” gombra, melyet szürke körben szürke X szimbolizál.

Elektronikus utalvány
Elektronikus utalvány esetén a vásárlást követően egy a vásárlását igazoló e-mailt küldünk a megadott e-mail címre. A levélben elküldjük a megvásárolt jegyek részletes adatait, ezt az e-mailt nyomtasd ki! Az előadás napján az előadóhely pénztárában a kinyomtatott e-mail felmutatásával kapod meg a megvásárolt jegyeket.

E-ticket
Amennyiben a kiválaszott jegyre engedélyezett elektronikus jegy kiadása, a rendszer automatikusan az E-ticket kézbesítési módot jelöli meg, mely kézbesítési mód nem módosítható. Az E-ticketet szintén e-mailben küldjük el. Minden megvásárolt jegyhez egyenként nyomtasd ki az elküldött PDF dokumentumot! A PDF dokumentum megnyitásához Adobe Reader programra van szükség, mely ingyenesen letölthető: Adobe Reader letöltése. Az E-Ticket egy teljes értékű elektronikus jegy. Az E-Ticketen lévő számsor és vonalkód a rendeléssel kapcsolatos összes információt tartalmazza. Segítségével beazonosítható a jegy, ezért nincs szükség egyéb biztonsági jelre. A vonalkódot a rendezvény helyszínén belépéskor elektronikusan ellenőrzik. Felhívjuk figyelmed, hogy jelen E-Ticket önmagában érvényes és jogosít fel a belépésre. Semmilyen körülmények között ne engedd, hogy illetéktelen személy másolatot készítsen az E-ticketedről. Mivel a vonalkód-olvasó rendszer nem lát különbséget másolt és eredeti vonalkód között, ezért mindig az ELSŐ lehúzott E-Ticketet fogadják el eredeti jegynek. Minden további, azonos vonalkóddal rendelkező E-Ticket másolatnak, azaz érvénytelen jegynek minősül.

4. Fizetés, a szolgáltatás díja
Az online jegyvásárlás díja (továbbiakban: kezelési költség):
Bankkártyás fizetés esetén az eredeti jegyár 12,5%-a, ami a kedvezményes jegyár 25%-a. A megadott kezelési költségek az ÁFÁ-t tartalmazzák.

A fizetés módja
A kosár oldalán a "Tovább" gombot megnyomva az "Adatok megadása" oldalra jutsz, itt kell megadnod a vásárláshoz szükséges adatokat. Az adatlapot pontosan töltsd ki - minden mező kitöltése kötelező. Az adatok megadása után kattints a Fizetés gombra. A rendszer ezután átléptet a pénzügyi szolgáltató fizetési felületére. Itt kell megadnod a bankkártyás fizetéshez szükséges információkat.
A bankkártya adatok megadásánál az alábbiakra szeretnénk felhívni a figyelmed:
- Kártyán szereplő név: A bankkártyán található kártyatulajdonos személynevét add meg!
- Bankkártyaszám: A kártyán található 16 karakterű sorszámot írd be, szóközök és kötőjelek nélkül. Amennyiben olyan OTP Maestro típusú kártyát használsz, melynek 10 jegyű kártyaszáma van, a 675761 sorszámot írd be a kártyán található karakterek elé! Figyelem! A bankkártyaszám nem azonos a bankszámlaszámmal!
- Lejárati dátum: A kártyán hónap/év formátumban van feltüntetve a lejárati dátum (pl. 10/15 - 2015. október). A lenyitható ablakokból válasszd ki a kártyád érvényességi dátumát!
- Ellenőrző kód: Más néven CVC2. A dombornyomott kártyákon (Visa Classic, MasterCard és American Express) mindig van ellenőrző kód. Más kártyatípusokon is lehet. A kártya hátoldalán a tulajdonosi aláírás felett/alatt/mellett található számsor utolsó 3 karaktere adja ezt a kódot. Amennyiben kártyád rendelkezik CVC2 kóddal, a fizetéskor add meg!

A SZÉP kártya elfogadását az ide vonatkozó jogszabály nem teszi lehetővé közvetítői tevékenység során, így sajnos nekünk sem. Bár az OTP standard fizetési felületén ki tudod választani az "Egyéb" kártyatípust, a fizetés sajnos nem fog sikerülni, így ne is használd ezt az opciót!

A tranzakció lebonyolítására alkalmas bankkártyákról alább, a Biztonságos bankkártya-tranzakciók pontban található bővebb információ. A tranzakció eredményét a pénzügyi szolgáltató automatikusan - 5-10 másodpercen belül - megküldi a jegyrendszernek. Kérlek ne zárd be a böngészőt és ne szakítsd meg a folyamatot! Az adatlapon megadott e-mail címre a Rendszer azonnali visszaigazolást küld, amelyen megtalálhatók a vásárolt jegyek paraméterei.
Felhívjuk figyelmed, hogy a megvásárolt jegyek nem válthatók vissza, és más jegyre nem cserélhetőek.

Elállás a vásárlástól
A „Fizetés” gomb megnyomása előtt bármikor, következmények nélkül megszakíthatod a vásárlást. A "Fizetés" gomb megnyomását követően azonban a jegyet megvásároltad és a 45/2014. (II.26.) Kormányrendelet 29. §. (1) l) bekezdése alapján a vásárlástól való elállási jog, illetve felmondási jog nem illet meg.

A vásárlás visszaigazolása
A sikeres vásárlásról automatikusan értesít e-mailben a rendszer. Ha ezt a visszaigazolást 1 órán belül nem kapod meg, NE kezdeményezz újabb vásárlást, hanem hívd a 06-1-266-0000 telefonszámot, vagy küldj email-t az címre. A visszaigazolást kérésre újra elküldjük. A vásárlás sikeres lebonyolítása nem függ a visszaigazolás megküldésétől. Kommunikációs hiba is okozhatja, hogy nem kapsz visszaigazolást. Ez esetben is lépj kapcsolatba az ügyfélszolgálattal!

5. Hiba a fizetés során
Amennyiben hiba lépett fel a fizetés során, hívd az ügyfélszolgálatot! Ne indítsd újra a vásárlást!

6. Számlaigénylés bankkártyás vásárlás esetén
Amennyiben a vásárlásról számlát szeretnél, jelezd ezt az InterTicket központi ügyfélszolgálatánál e-mailben, vagy telefonon. Az elvégzett tranzakciókról csak a vásárlás napján áll módunkban számlát kiállítani. Amennyiben munkaszüneti napon bonyolítod a vásárlást, akkor a rákövetkező munkanapon igényelheted a számlát (elérhetőség alább, a Telefonos, internetes ügyfélszolgálatok pontban).
A számlához szükséges adatok: Név, cím és adószám, valamint a kapott E-számla sorszáma (ITE00123456).
A kiállított számlát emailben küldjük meg.

7. Biztonságos bankkártya tranzakciók
Fizetési oldalunkon keresztül fizethetsz bankkártyával, az OTP Bank által nyújtott szolgáltatás segítségével. Az InterTicket minden vásárlói adatot a nemzetközi szabványoknak megfelelő, biztonságos, 128 bites SSL titkosítással védetten kezel.

Tranzakcióra lényegében minden hazai kibocsátású bankkártya alkalmas, függetlenül attól, hogy dombornyomott vagy sem. Alkalmas tehát:
MasterCard:
Visa:
American Express:
Electron: Ezen kártyák esetében a kibocsátó bank határozza meg, hogy lehetővé teszi-e a kártya internetes használatát. Amennyiben az Electron kártyádat kibocsátó bank engedélyezte az interneten való kártyahasználatot, természetesen fizethetsz vele nálunk is. Pontos információért fordulj a kártyát kibocsátó bankhoz! Az OTP Bank által kibocsátott kártyák elfogadhatók.
Maestro: A Jegy.hu által használt OTP Bank internetes fizetőfelületen bármely bank által kibocsátott Maestro kártya elfogadható. Az elfogadás feltétele, hogy a kártyád kibocsátó bankja is támogassa a Maestro kártyák e-commerce tranzakciókra történő felhasználhatóságát. Konzultálj a bankoddal!
Amennyiben a kártyán szereplő kártyaszám csak 10 jegyből áll, a 675761 számsort írd be először, majd ezt követően a kártyán szereplő 10 jegyű számot.

8. Elmaradt előadások
Mindent megteszünk annak érdekében, hogy a rendezvény esetleges elmaradása esetén a jegyek visszaváltását elősegítsük. Ugyanakkor tudnod kell, hogy a jegyek visszaváltásának folyamatát, helyszínét, határidejét a rendezvény szervezője dönti el és annak megvalósulásáért is a rendezvény szervezője a felelős. A jegy.hu honlapon azonnal közzétesszük a jegy-visszaváltásra vonatkozó adatokat, és a vásárláskor megadott telefonszámon, illetve e-mail címen értesítünk a jegy visszaváltásának vagy további felhasználásának lehetőségeiről, amint azokat hivatalos formában megkaptuk a rendezvény szervezőjétől.

A kezelési költséget az előadás elmaradása esetén nem tudjuk visszatéríteni.

9. Adataid tárolása, védelme
Az InterTicket Kft. a vásárláskor megadott személyes adatokat az Adatvédelmi Törvénynek megfelelően kezeli. Az adatok védelmére vonatkozó további szabályokat megtalálod az Általános Szerződési Feltételekben.

10. Telefonos, internetes ügyfélszolgálatok
Az előadásokkal kapcsolatosan felmerülő, további kérdéseiddel fordulj az InterTicket központi ügyfélszolgálatához:
Tel.: 06-1-266-0000 (hétfőtől péntekig (munkanapokon) 9.00-20.00 óra között)
E-mail cím:

Amennyiben a vásárlással kapcsolatban problémád, kérdésed merül fel, hétvégén, ünnep- és munkaszüneti napokon, az alábbi telefonszámon kérhetsz segítséget, tájékoztatást: 06-30-292-9253
Az ügyeleti szám 10-19 óráig hívható.
Felhívjuk figyelmed, hogy az e-maileket hétvégén, munkaszüneti- és ünnepnapokon nem áll módunkban kezelni, ilyenkor hívd az ügyeleti telefonszámot.
Amennyiben technikai kérdésed merülne fel, a HelpDesk szolgáltatásunkat munkanapokon 9-20 óráig érheted el.
Tel: 06-1-266-0000.
E-mail cím:

V. Vételár és fizetési feltételek

1. A vételár kiegyenlítésére és a fizetési módokra vonatkozó részletes szabályokat a Szolgáltató Vásárlói Tájékoztatója tartalmazza.

2. A banki fizetés során felmerülő esetleges hibákért a Szolgáltató nem vállal felelősséget.

3. A vásárlást megerősítő automatikus visszaigazoló e-mailt a Szolgáltató a Vásárló által megadott e-mail címre küldi meg. A hibás e-mail cím megadásából fakadó minden kárért a Vásárlót terheli a felelősség.

4. A Belépőjegyek árának meghatározása az adott Rendezvényszervező hatáskörébe tartozik. Ha a Rendszer igénybevételéért a Vásárlónak kezelési költséget kell fizetnie, akkor azt a vásárlás folyamata során a Rendszer pontosan feltünteti. A feltüntetett árak bruttó árak, az ÁFA összegét tartalmazzák. A Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy bármikor megváltoztassa a Belépőjegyek vételárát a Rendezvényszervező utasításai alapján, illetve a járulékos költségek mértékét. Az árváltoztatás joga nem alkalmazható a már megkezdett vásárlásokra.

5. A Belépőjegy kosárba helyezése nem kötelezi a Vásárlót vásárlásra. Amennyiben a Vásárló mégsem kívánja megvásárolni a kiválasztott Belépőjegyet, akkor azt a kosarából bármikor kiveheti, vagy akár az egész kosár tartalmát is törölheti.

6. A Szolgáltatás keretében fizetés nélküli foglalásra nincs lehetőség.

7. A vásárlás elektronikus bizonylatait a Szolgáltató saját székhelyén őrzi meg, a kiállított számlát a Vásárló részére abban az esetben postázza, amennyiben azt Vásárló a vásárlás folyama során kéri és ezt a kérését a Rendszer kezelőfelületén megfelelően megjelöli.

VI. A saját nyomtatású jegyekre (E-ticket) vonatkozó speciális szabályok

1. A saját nyomtatású jegyeket a Vásárló a sikeres vásárlást követően saját maga töltheti le a saját vásárlói oldalán keresztül PDF formátumban és maga nyomtathatja ki. Az E-ticket belépőjegyeket nem lehet sem személyesen a jegypénztárakban, sem postai úton átvenni. A kinyomtatott E-ticket abban az esetben használható fel, amennyiben azon a vonalkód és a vonalkód melletti kód jól olvasható.

2. A saját nyomtatású jegyek elvesztéséből, ellopásából, hibás nyomtatásából, lemásolásából, többszörös kinyomtatásából eredő következményekért és károkért felelősség kizárólag a vásárlót terheli. Az E-ticket belépőjegyet a Vásárló köteles kinyomtatva a Rendezvényre magával hozni. Vásárló tudomásul veszi, és kifejezetten egyetért azzal, hogy az E-ticket-en található vonalkódot a Rendezvényszervező a Rendezvény helyszínén elektronikusan ellenőrzi és azonnal érvényteleníti. A belépés az első érvényesítés alapján történik. Így az az első jegy érvényes, amelyet a Rendezvényszervező beléptető-rendszere a meghatározott adatokkal elfogadott. A következő ugyanazon adatokkal rendelkező jegyeket automatikusan érvényteleníti az első. Minden további belépési kísérlet érvénytelen és ezért eredménytelen lesz, felmutatójától a belépés megtagadható függetlenül attól, hogy az érvénytelen jegyet felmutató személye megegyezik-e az eredetileg az E-ticket belépőjegyet vásárlóval. Az ilyen okból történő kizárás miatt Szolgáltató kártérítésre nem kötelezhető.

VII. Elállás a szerződéstől

A vásárlás a külső, banki felületen történő adatszolgáltatás és az „Elküld” gomb megnyomása előtt bármikor, következmények nélkül megszakítható. A Vásárló a 45/2014. (II.26.) Kormányrendelet 29. §. (1) l) bekezdése alapján a az elállási jogát illetve felmondási jogát nem gyakorolhatja, ha a Rendezvényre szóló Belépőjegy egy adott időpontra (adott napra, határnapra) szól. Ebben az esetben a Szolgáltatónak nem áll módjában sem a Belépőjegyet visszaváltani, sem a vásárlás értékét visszatéríteni (az előadás elmaradása kivételével).

A Vásárlói tájékoztatóban (IV. pont) részletezett módon végrehajtott vásárlással ugyanis a Vásárló beleegyezését adja, hogy Szolgáltató a teljesítést megkezdje és a jegyek elektronikus kézbesítését követően azt teljesítettnek tekintse. A fentiek értelmében Vásárló elállási jogot a vásárlást követően nem gyakorolhat.

A Szolgáltatónak nem áll módjában sem a Belépőjegyet visszaváltani, sem a vásárlás értékét visszatéríteni.

VIII. A Szolgáltató Szolgáltatásának korlátai

1. A Vásárló tudomásul veszi, hogy az internet sajátosságai miatt a Rendszer folyamatos üzemeltetése a Szolgáltató előzetes tudta és szándéka ellenére is megszakadhat. A Szolgáltató ennek megfelelően nem garantálja a Szolgáltatás és a kapcsolódó honlap hibamentes és zavartalan működését, illetőleg hogy a Szolgáltatáshoz való hozzáférés folyamatos vagy hibamentes lesz.

2. A Szolgáltató jogosult a Szolgáltatás vagy a kapcsolódó honlap karbantartása érdekében, vagy egyéb biztonsági megfontolások miatt a Szolgáltatást részlegesen vagy teljes egészében szüneteltetni minden előzetes tájékoztatás vagy értesítés nélkül.

3. A Szolgáltató mindent megtesz annak érdekében, hogy a Rendezvényszervezőktől beérkezett információkat eljuttassa az érdéklődőkhöz. Ugyanakkor a Szolgáltató nem vállal felelősséget a Szolgáltatás honlapján az egyes Rendezvényekhez kapcsolódó olyan információkkal, tartalmakkal kapcsolatban, amelyeket a Rendezvényszervező maga rögzített a rendszerben, vagy a Rendezvényszervezőtől kapott információkat rögzítette a Szolgáltató munkatársa.

4. A Szolgáltató csak a neki felróható szándékos vagy súlyosan gondatlan hibákkal okozott károkért felel. A felelősség mértéke nem haladhatja meg a vásárlási tranzakció értékét.

5. A Vásárló tudomásul veszi, hogy a Szolgáltató nem felelős semmilyen olyan kárért vagy visszaélésért, amely a bankkártyával történő fizetés során vagy következtében keletkezik.

6. A Szolgáltató kizárja a felelősséget minden olyan kárért, amelyet a Vásárló, a Rendezvényszervező, vagy harmadik személy szerződés- illetve jogellenes tevékenysége vagy mulasztása okozott.

IX. A Rendezvényre vonatkozó szabályok

1. A Rendezvény a meghirdetettnek megfelelő lebonyolítása a Rendezvényszervező kötelezettsége. A Rendezvényszervező neve és más azonosítási adatai a Belépőjegy elülső oldalán szerepelnek. Ennek megfelelően a Vásárló tudatában van annak, hogy a Szolgáltató nem vállal semmilyen felelősséget a megvásárolt Belépőjeggyel látogatott Rendezvény megtartása, illetve az azon fellépő művészek előadásának illetve részvételének minősége, a rendezvény lebonyolítása, megtartása kapcsán. A Rendezvényen való részvétel kapcsán jogviszony és szolgáltatási kötelezettség a Belépőjegyet felmutató személy, illetve a Rendezvény szervezője között jön létre. Ezt a jogviszonyt a Rendezvény illetve a Rendezvényszervező hivatalos honlapján található szabályzatok határozzák meg. A Szolgáltató ezért nem lehet részese a Rendezvényszervező és a Vásárló (illetve a jegy mindenkori birtokosa) közötti esetleges jogvitának, amely a Rendezvény minőségének elégtelensége vagy a rendezvény elmaradása miatt indul. A részvételi feltételek, a Rendezvény illetve a Rendezvény helyszínéül szolgáló intézmény házirendje előadásonként és rendezvényenként jelentősen eltérhet. Ezeket a szabályokat a rendezvényszervező jogosult megállapítani, így a Vásárló a Rendezvényszervezőtől tud e szabályok felől érdeklődni.

2. A Belépőjegy szabadon átruházható. A Vásárló kijelenti, hogy a Belépőjegyet csak akkor adja át más személynek, ha az új jegybirtokos a Szolgáltató ÁSZF-jét elfogadta.

3. Amennyiben a Belépőjegyen más nem kerül feltüntetésre, a Belépőjegy a Belépőjegyen feltüntetett Rendezvényre egyszeri alkalommal történő belépésre jogosítja fel annak felmutatóját, egy főt.

4. A Belépőjegyen feltüntetett kezdési időpont tájékoztató jellegű, a tényleges kezdés időpontja ettől eltérhet.

5. A Belépőjegy fajtájától függően digitális és analóg biztonsági megoldásokat tartalmazhat, amely védi a Belépőjegyet a hamisítás ellen. Amennyiben a Szolgáltató, a Rendezvényszervező, vagy a Rendezvény helyszínén közreműködő biztonsági szolgálat azt észleli, hogy a Belépőjegyen a biztonsági jelek sérültek, hiányosak, azokon szándékos rongálás jeleit vélik felfedezni, vagy azokat reprodukáltnak, másoltnak ítélik meg, a Belépőjegy felmutatójától a Rendezvényre történő belépést megtagadhatják, illetve a Rendezvény területének elhagyására szólíthatják fel. Az ilyen indoklással történt kitiltás miatt Vásárló semmilyen kártérítési igénnyel nem léphet fel a Szolgáltatóval szemben.

6. Bizonyos Belépőjegyek csak bizonyos felhasználó kört jogosítanak fel a belépésre (gyermekjegy, nyugdíjas jegy, szakmai jegy stb.) A jogosultság meglétét a Szolgáltató a vásárláskor nem vizsgálja. A Rendezvényszervező a biztonsági szolgálaton keresztül jogosult annak ellenőrzésére, hogy a Belépőjegy felmutatója jogosult-e a speciális belépőjegy használatára. A belépés mindaddig megtagadható, amíg a használat jogosultságát a belépőjegy felmutatója nem igazolja. Az ilyen indokból történő kizárás esetén a jegy Vásárlója illetve a Belépőjegy felmutatója kártérítésre nem jogosult.

7. Bizonyos Belépőjegyek a Rendezvény területén belül is csak bizonyos területek látogatására jogosítanak fel.

8. A Rendezvényt mindenki csak a saját felelősségére látogathatja. Bár a Rendezvényszervező minden tőle elvárhatót megtesz a Rendezvény biztonságos lebonyolítása érdekében, a Rendezvényszervező az esetlegesen felelőtlenül viselkedő látogatók miatt felelősséget nem vállal. Alkoholos befolyásoltság, bódultság, kábítószer- vagy egyéb tudatmódosító szer hatása alatt a Rendezvény még érvényes Belépőjegy felmutatása mellett sem látogatható.

9. A Rendezvényről kép- és hangfelvétel készülhet, amelyen a Rendezvény látogatói rögzítésre kerülhetnek; a Rendezvény látogatója ebből fakadóan nem támaszthat sem a Rendezvény szervezője, sem a felvétel jogos felhasználója felé semmilyen igényt.

10. A részvételi feltételeket, a Rendezvény illetve a Rendezvény helyszínéül szolgáló intézmény házirendjét, a biztonsági szolgálat és egyéb rendvédelmi szervek utasításait megszegő Látogatót a Rendezvényszervező a Rendezvény biztonságos lebonyolítása illetve a Rendezvényen tartózkodó Látogatók zavartalan szórakozásának biztosítása érdekében eltávolíthatja. Az ilyen indokból történő kizárás esetén a Szolgáltató illetve a Rendezvényszervező kártérítésre nem kötelezhető.

11. A Rendezvényszervező fenntartja a jogot a fellépő művész személyében, a szereposztásban, illetve a Rendezvényben történt kisebb vagy indokolt változtatásra.

12. Szabad téren megrendezett Rendezvény esetében a Rendezvényszervezőnek lehetősége van tartalék rendezvénynapot (esőnap) meghirdetni. Amennyiben az esőnap dátuma meghirdetésre került, a Rendezvényszervező bármikor dönthet úgy, hogy a Rendezvényt az esőnapon tartja meg. A Szolgáltató e döntésről a Vásárlókat a www.jegy.hu oldalon keresztül haladéktalanul tájékoztatja, amint a Rendezvényszervezőtől az erre vonatkozó információkat megkapja. A Vásárló tudomásul veszi, hogy a Rendezvény esőnapon való megtartása miatt nem illeti meg elállási jog. Az időjárás miatti félbeszakítás, idő előtti befejezés, vagy késleltetett kezdés mellett is rendben megtartottnak kell tekinteni a Rendezvényt, amennyiben a Rendezvény több mint fele rendben megtartásra került, illetve a Rendezvény kezdése a Rendezvény tervezett hosszához képest 50 %-nál kevesebbet csúszik, vagy 25 %-nál kevesebb ideig kell szüneteltetni. A Rendezvényszervező jogosult ettől eltérő szabályokat meghatározni az esőnapra illetve a részben megtartásra került Rendezvényekre vonatkozóan.

13. A Szolgáltató minden tőle elvárhatót megtesz annak érdekében, hogy a Rendezvény esetleges meghiúsulása esetén a Vásárlót tájékoztassa és a jegyek visszaváltását elősegítse. Ugyanakkor a Vásárló tudomásul veszi, hogy a Rendezvény elmaradása esetén a jegyek visszaváltásának folyamatát, helyszínét, határidejét a Rendezvényszervező dönti el és annak megvalósulásáért a Rendezvényszervező a felelős. A Szolgáltató haladéktalanul közzéteszi jegy.hu honlapján a jegy-visszaváltásra vonatkozó adatokat, amint azokat hivatalos formában megkapta a Rendezvényszervezőtől. A Szolgáltató a Rendezvényszervezőtől érkező, a Belépőjegyek visszaváltására vonatkozó megbízás hiányában a Belépőjegyek visszaváltására, a Belépőjegyek vételárának visszatérítésére nem kötelezhető. A visszaváltásra a Rendezvényszervező által megadott, de maximum a meghirdetéstől számított harminc (30) napos jogvesztő határidőn belül, az eredeti belépőjegy és a vásárlást igazoló bizonylat felmutatása mellett van lehetőség. A Belépőjegy árán felül, - amelyet a visszaváltást végző köteles teljes értéken visszaváltani - sem a Rendezvényszervező, sem a visszaváltást végző nem köteles semmilyen vélt vagy valós kár, költség megtérítésére. A Rendezvény elmaradásán kívül egyéb esetekben a Belépőjegyek visszaváltására nincs mód. A Rendezvény elmaradása esetén a Belépőjegy megvásárlása során igénybe vett egyéb szolgáltatások árának visszatérítésének jogosságát aszerint kell megítélni, hogy az egyes szolgáltatások a szolgáltatás nyújtója által teljesítésbe mentek-e.

14. Amennyiben háború, lázadás, terrorcselekmény, sztrájk, baleset, tűz, blokád, árvíz, természeti katasztrófa, súlyos energiaellátási zavar vagy más olyan előre nem látható és elháríthatatlan akadály következményeképpen, amely a Vásárló, illetőleg a Szolgáltató hatókörén kívül esik, valamelyikük nem képes valamilyen szerződéses kötelezettségének eleget tenni, úgy ezen személy nem tartozik felelősséggel semmilyen veszteségért vagy kárért, amely ezen események következtében előállt.

X. A honlapon megjelenő védjegyek és szerzői jogok

1. A Szolgáltatás honlapján megjelenő védjegyek a Szolgáltató, Közvetítő, illetve más jogtulajdonosok kizárólagos tulajdonát képezik. Ezen megjelöléseket a Szolgáltató, Közvetítő, illetve a jogtulajdonosok kifejezett és előzetes írásbeli jóváhagyása nélkül harmadik személyek semmilyen módon nem használhatják, nem terjeszthetik, és nem tehetik közzé.

2. A honlapon elérhető információk és más dokumentumok szerzői jogi védelem alatt állnak, az ezekhez fűződő jogok a Szolgáltatót, Közvetítő, illetve a jogtulajdonosokat illetik meg. A honlapon elérhető információkat és egyéb anyagokat a Szolgáltató, Közvetítő, illetve a jogtulajdonosok kifejezett előzetes írásbeli jóváhagyása nélkül harmadik személyek a honlap céljától eltérően nem használhatják, nem másolhatják, nem terjeszthetik, és nem tehetik közzé.

3. A Vásárló által a honlap használatával kapcsolatban közölt megjegyzéseken (pl. chat, blog), észrevételeken, javaslatokon és ötleteken a Szolgáltató és a Közvetítő korlátlan és kizárólagos felhasználási jogosultságot szerez, ez azonban nem jelenti azt, hogy bármely bejegyzés, megjegyzés stb. a Szolgáltató vagy a Közvetítő véleményét tükrözné. A Szolgáltató és a Közvetítő korlátozás nélkül jogosult a Felhasználó észrevételeinek hasznosítására, felhasználására, átadására, közzétételére, törlésére, nyilvánosságra hozatalára anélkül, hogy a Vásárló részére ezért bármilyen módon ellenszolgáltatást kellene nyújtania.

XI. Panaszkezelés helye és elérhetőségei

A Vásárló e-mailben jelezheti panaszát az e-mail címen magyar vagy angol nyelven. A Közvetítő a beérkezett e-mailt 72 órán belül megválaszolja, és megkezdi az esetleges probléma kivizsgálását. Ezen túl a Vásárló panaszával fordulhat a Kapcsolat menüpontban megjelölt elérhetőségek bármelyikéhez.

Ha a Szolgáltató, illetve a Közvetítő és a Vásárló között esetlegesen fennálló fogyasztói jogvita Szolgáltatóval való tárgyalások során nem rendeződik, a Vásárló panaszt tehet a lakóhelye szerint illetékes fogyasztóvédelmi hatóságoknál.

XII. Adatbeviteli hibák kijavításának lehetőségei

A Vásárló a vásárlás során a kiválasztott ülőhelyek elhelyezkedését és darabszámát bármikor módosíthatja vagy törölheti az oldal jobb felső sarkában található "Kosár" ikonra kattintva.

A személyes adatok az adott mezőbe kattintással szabadon módosíthatók, egészen a „Fizetés” gombra kattintásig, miután a korábban bevitt adatok már nem módosíthatók, viszont a „Mégsem” gomba kattintva megszakítható a vásárlási folyamat.

Amennyiben a megadott e-mail cím helytelen és a vásárlásról szóló visszaigazolást a fizetési tranzakciótól számított 1 órán belül nem kapod meg, hívd ügyfélszolgálatunkat vagy küldj e-mailt az e-mail cím javításához.

Ügyfélszolgálatunk elérhetőségei:

Hétköznap (hétfőtől péntekig): 9-20 óráig: 06/1/266-0000
Hétvége és ünnepnap: 10-19 óráig technikai ügyelet: 06/30/2929-253 (kizárólag hétvégén!)
E-mail:

XIII. Megrendelés-visszaigazolási kötelezettség

A Szolgáltató köteles a Vásárló megrendelésének megérkezését a Vásárló felé elektronikus úton haladéktalanul visszaigazolni. Amennyiben e visszaigazolás a Vásárló megrendelésének elküldésétől számított, a szolgáltatás jellegétől függő elvárható határidőn belül – ez esetben legkésőbb az előadás kezdéséig - a Vásárlóhoz nem érkezik meg, a Vásárló mentesül az ajánlati kötöttség vagy szerződéses kötelezettség alól. Amennyiben a visszaigazolás a Vásárló által megadott e-mail cím helytelensége miatt nem érkezik meg, úgy a Szolgáltatót emiatt semmilyen felelősség nem terheli.

XIII. Záró rendelkezések

1. A Szolgáltató jogosult alvállalkozókat, adatfeldolgozókat igénybe venni. Az alvállalkozókért úgy felel, mintha a szolgáltatást maga nyújtotta volna.

2. A jelen ÁSZF magyar nyelven készült, értelmezésében a magyar jog szabályai az irányadók.

3. A jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. vonatkozó rendelkezései megfelelően irányadóak.


Jó szórakozást kíván a Ma este Színház Kft és az InterTicket Kft!


1. melléklet

A Vásárló az alábbi társasággal fog szerződni:


Név: InterTicket Kft.
Székhelye: 1146 Budapest, Hungária Krt. 179-187.
Nyilvántartó hatóság: Fővárosi Bíróság, mint Cégbíróság
Cégjegyzékszáma: Cg. 01-09-736766
Adószáma: 10384709-2-42
E-mail címe:
Honlapjának címe: www.jegy.hu
Telefonos ügyfélszolgálat: 06-1-266-0000

A Vásárló a Szolgáltató rendszerét az alábbi Közvetítő honlapján keresztül éri el:


Név: Ma este Színház Kft.
Székhelye: 1138 Budapest, Faludi utca 3.
Nyilvántartó hatóság: Fővárosi Bíróság, mint Cégbíróság
Cégjegyzékszáma: Cg. 01-09-973575
Adószáma: 23688577-2-41
E-mail címe:
Honlapjának címe: www.maesteszinhaz.hu
Adatkezelési nyilvántartási szám: NAIH-61921/2013