Töltjük rögvest!
 
 
  Válassz jegyeket
  Add meg az adataid
  Fizess online
ZORBA, A GÖRÖG - NYILVÁNOS FŐPRÓBA
Spirit Színház

Erre az előadásra ma nincsenek félárú jegyeink, nézd meg az aktuális darabokat a Főoldalon!

  Leírás
John Kander-Fred Ebb-Joseph Stein: ZORBA, a görög - musical 2 részben

"Táncolni kell, Uram. A zene meg majd csak megjön valahonnan." Készült Nikosz Kazantzakisz Zorba, a görög c. regénye alapján. Zor­bá­tól az író meg­ta­nulja, hogy mi is az a pozi­tív gon­dol­ko­dás: min­dig az élet napos olda­lát kell nézni. A min­dig opti­mista görög örö­mé­ben és bána­tá­ban is egyet tesz: tán­col. Ami­kor a városba kül­dik beszerző kör­útra, az összes pénzt elveri, de min­den­ki­nek hoz aján­dé­kot. Bár­mibe kezd is, min­dent inten­zí­ven és tel­jes oda­adás­sal csi­nál. Az írónak Zorba nem hoz sze­ren­csét. Elő­ször a bánya omlik be, aztán a görög világ­meg­váltó ötlete, a faki­ter­melő vál­lal­ko­zás is befuccsol. A rönkfa szál­lí­tá­sára a hegy­ol­dalba épí­tett drót­pá­lya min­de­nes­tül össze­om­lik, maga alá temetve az író összes meg­ta­ka­rí­tott pén­zét. Az író azon­ban kap cse­rébe valami sok­kal fon­to­sab­bat: elsa­já­títja az élet­igen­lés — a pozi­tív gon­dol­ko­dás —  filo­zó­fi­á­ját. A romok alatt már ő java­solja: „Tán­col­junk!” És itt az egyik klasszi­kus jele­nete követ­ke­zik: a két üres zsebű férfi a ten­ger­par­ton egy őrült szirtakit jár, tel­je­sen meg­fe­led­kezve a per­cek­kel koráb­ban tör­tént kataszt­ró­fá­ról. Hiszen ahogy Zorba mondja: „Ha tele van, mit tehet mást az ember? Tán­col.” Ezt az egyszerű titkot sugallja a színpadi előadás: élvezd az adott percet!
  Szereposztás
Zorba 
Ifj. Jászai László 
Madame Hortense, fogadósnő 
Simonyi Krisztina 
Nikos, amerikai író 
Pásztor Tibor 
Melina, az özvegy 
Nagyváradi Erzsébet 
Moira 
Papadimitriu Athina 
Mavrodani, elöljáró 
Anga-Kakszi István 
Manolakosz, az öccse 
Noé Viktor 
Pavli, a fia 
Dobai Attila 
Lukasz, rendőrfőnök 
Megyeri Balázs 
Zaharia, atya 
Gere Dénes Ákos 
Szula, kocsmáros 
Kutik Rezső 
Mimiko, Mme Hortense szolgája 
Kocsis Bea 
  Stáblista
Rendező 
Jantyik Csaba 
Rendező asszisztens 
Kocsis Bea 
Színpadra alkalmazta 
Jantyik Csaba 
Zene 
John Kander 
Dalszöveg 
Fred Ebb 
Zenei vezető 
Vecsei László 
Koreográfia 
Simonyi Krisztina 
Díszlet 
Jantyik Csaba 
Jelmez 
Veréb Dia 
  Galéria
  Jegynyomtatásról
Az emailben kapott jegyet nyomtasd ki, és vidd magaddal papíron. A színházak ugyanis így fogadják el a jegyed érvényesnek, és neked is így a legegyszerűbb és leggyorsabb! Ha mégsem tudsz nyomtatni, ne aggódj, nem fogsz lemaradni az előadásról, a legtöbb színházunk valamennyire rugalmas ezügyben. Ettől a színháztól még nem kaptunk pontos információt a jegynyomtatással kapcsolatban, így kérjük, náluk érdeklődj!
  Cím
1023, Árpád fejedelem út 2-4. Kattints ide a térkép megjelenítéséhez
  Hogy tetszett?